Croeso i'n gwefan / Welcome to our website

Digwyddiadau / Events

15

Medi / September

2023

Lleoliad / Venue

Bydd y côr yn canu yn Seremoni'r Post Olaf ar gofeb rhyfel Menin Gate yn Ypres yng Ngwlad Belg.

The choir will be singing at the Last Post Ceremony at the Menin Gate war memorial at Ypres in Belgium.


17

Tachwedd / November

2023

Lleoliad / Venue

Cyngerdd ar y Cyd gyda Côr Meibion Penybont, Capel Rhos Y Gad Llanfairpwll.

Joint Concert with Bridgend Male Voice Choir, Rhos Y Gad Chapel Llanfairpwll.