Croeso i'n gwefan / Welcome to our website

Digwyddiadau / Events

17

Tachwedd / November

2023

Lleoliad / Venue

Cyngerdd ar y Cyd gyda Côr Meibion Penybont, Capel Rhos Y Gad Llanfairpwll. Elw yn cael ei gasglu at Hosbis Dewi Sant.

Joint Concert with Bridgend Male Voice Choir, Rhos Y Gad Chapel Llanfairpwll. Proceeds in aid of St Davids Hospice.