Cyngherddau / Concerts

2

Mawrth  March

2024

Cyngerdd dathlu Dydd Gwyl Dewi.
St Davids Day Concert.

Neuadd Gymunedol Brynteg, Ynys Môn


11

Gorffennaf  July

2024

Cyngerdd ar y Cud a Cor Meibion Perth sydd yn trafeilio at ni o Perth
yn Awstralia.
A concert with Perth Male Voice
Choir during their tour of Wales from Australia.

Capel Unedig Rhos Y Gad, Llanfairpwll.